Saini Samaj Gotra

Mali’s are known by these names in various regions of India


  Maharastra Mali, Saini, Gola, Patil, Phule, Kshatriya, Mali, Vanmali. Bihar Mali, Kshatriya mali, Saini, Kushwala, Mehta, Shak. M.P. Mali, Kshatriya mali, Saini, Sainik kshatriya. Madras Reddy, Mali saini, Saini kshatriya. Orissa Mali, Kshatriya mali, Saini kshatriya, Umrav, Haldawa. U.P. Mali, Gole, Pushpadh, Brahmin, Kamboj, Baroliya bhagat, Bhandari, Saini. Hyderabad Mali, Reddy, Kshatriya mali, Sainik kshatriya, Saini. Mysore Mali, Reddy, Kshatriya mali, Sainik kshatriya, Saini. Rajasthan Mali, Baghwan, Kshatriya mali, Dhimer, Bhoi, Gehlot, Solanki. Punjab Saini, Mali, Sainik, Kshatriya. Haryana Saini, Mali, Sainik, Kshatriya. Saurashtra Saini, Mali, Rami, Shankarvanshi, Kaachi. Delhi Saini H.P. Saini, Kshatriya mali, Mali.
  Bagri,Songra, Chouhan, Bhati, Singodiya, Hankhla, Solanki, Tundwal, Parihar, Dagdi, Tanwar,Satrawala, Songra, Chouhan, Bhati, Singodiya, Hankhla, Solanki, Tundwal, Parihar, Dagdi, Tanwar,Satrawala, Songra, Chouhan, Bhati, Singodiya, Hankhla, Solanki, Tundwal, Parihar, Dagdi,
 
Adhopia, Agarwal, Annhe, Attar, Badwal, Banait, Banga, Banga, Banwait, Baria, Basuta/Basoota, Bawal, Bharal, Bhati, Bhela, Bhele, Bhogal, Bhowra, Bimbh, Bola, Bondi, Budwal/Bodwal, Caberwal, Chandan, Chandel, Chande, Chandolia, Chaudhry, Chayor, Chelley, Chepru, Chera, Chere, Chibb, Chilne, Dadwal, Dakolia, Darar, Daurka/Dhorke, Dhamrait, Dhand,
 
Dhanota, Dhek, Dheri, Dhaul, Dhole, Dhoore, Dhorka, Dola, Dolka, Dolle, Dulku, Fharar, Gaare, Gahir, Gahunia, Galeria, Galhe, Garhamiye, Garhania, Garore, Gehlan, Gidda, Giddar, Gidde, Gillon, Girn, Gogan, Gogia, Gogiaan/Gogian, Golia, Haad, Hadwa, Hansi, Hans, Hoon, Jagait, Jaget, Jagit, Jandauria, Jandeer, Jandor, Jandoria, Janglia,
 
Japra/Japre, Joshi, Kaan, Kabad, Kabarwal, Kabli, Kadauni, Kainthlia, Kalia, Kaloti, Kamboe, Kamokhar-Khatri, Kapooria-Kapoor, Kapoor-Khatri, Kariya, Kataria, Keer, Khabra, Khad-Khatri, Kharga, Khargal, Khatri-Andhaia, Khelbare, Khobe, Khube, Khute, Kuchrat, Kuhar, Kuhare, Lata Longia, Lularia/Loyla, Manger, Maheru/Meharu, Masute, Matoya, Mundh,
 
Mundra, Nagoria, Nanua, Nawen, Neemkaroria, Pabe, Pabla, Pabme, Pama, Panesar, Pangeli/Panghliya, Panthalia, Papose, Partole, Patrote, Pawar, Pharar, Pingalia, Pundrak, Puria, Saggi, Sahnam, Sair, Sajjan, Sakhla, Salaria/Salariya, Sandoonia, Sangar, Sangowalia, Saroha, Satmukhiye, Satrawla, Satrawli, Satrole, Savadia, Sehgal, Shahi, Sinh, Sona, Sooji, Sukhayee, Tabachare, Tak, Tamber, Tandoowal, Taraal, Tarotia, Tatla, Tatra, Tatri, Thind, Tikoria, Togar, Tondwall, Tonk/Tank, Toor, Tuseed, Ughra, Vaid, Vim, Virdee,bagri.

Sainis Are Known By These Names In Various Regions Of India.

  Maharastra Mali, Saini, Gola, Patil, Phule, Kshatriya, Mali, Vanmali.

  Bihar Mali, Kshatriya Mali, Saini, Kushwala, Mehta, Shak.

  M.P. Mali, Kshatriya Mali, Saini, Sainik Kshatriya.

  Madras Reddy, Mali Saini, Saini Kshatriya.

  Orissa Mali, Kshatriya Mali, Saini Kshatriya, Umrav, Haldawa.।

  U.P. Mali, Gole, Pushpadh, Brahmin, Kamboj, Baroliya Bhagat, Bhandari, Saini.

  Hyderabad Mali, Reddy, Kshatriya Mali, Sainik Kshatriya, Saini. Mysore Mali, Reddy, Kshatriya Mali, Sainik Kshatriya, Saini.

  Rajasthan Mali, Baghwan, Kshatriya Mali, Dhimer, Bhoi, Gehlot, Solanki. Punjab :- Saini, Mali, Sainik, Kshatriya.

  Haryana Saini, Mali, Sainik, Kshatriya. Saurashtra Saini, Mali, Rami, Shankarvanshi, Kaachi.

  Punjab Adhopia, Agarwal, Annhe, Attar, Badwal, Banait, Banga, Banga, Banwait, Baria, Basuta/Basoota, Bawal, Bharal, Bhati, Bhela, Bhele, Bhogal, Bhowra, Bimbh, Bola, Bondi, Budwal/Bodwal, Caberwal, Chandan, Chandel, Chande, Chandolia, Chaudhry, Chayor, Chelley, Chepru, Chera, Chere, Chibb, Chilne, Dadwal, Dakolia, Darar, Daurka/Dhorke, Dhamrait, Dhand, Dhanota, Dhek, Dheri, Dhaul, Dhole, Dhoore, Dhorka, Dola, Dolka, Dolle, Dulku, Fharar, Gaare, Gahir, Gahunia, Galeria, Galhe, Garhamiye, Garhania, Garore, Gehlan, Gidda, Giddar, Gidde, Gillon, Girn, Gogan, Gogia, Gogiaan/Gogian, Golia, Haad, Hadwa, Hansi, Hans, Hoon, Jagait, Jaget, Jagit, Jandauria, Jandeer, Jandor, Jandoria, Janglia, Japra/Japre, Joshi, Kaan, Kabad, Kabarwal, Kabli, Kadauni, Kainthlia, Kalia, Kaloti, Kamboe, Kamokhar-Khatri, Kapooria-Kapoor, Kapoor-Khatri, Kariya, Kataria, Keer, Khabra, Khad-Khatri, Kharga, Khargal, Khatri-Andhaia, Khelbare, Khobe, Khube, Khute, Kuchrat, Kuhar, Kuhare, Lata Longia, Lularia/Loyla, Manger, Maheru/Meharu, Masute, Matoya, Mundh, Mundra, Nagoria, Nanua, Nawen, Neemkaroria, Pabe, Pabla, Pabme, Pama, Panesar, Pangeli/Panghliya, Panthalia, Papose, Partole, Patrote, Pawar, Pharar, Pingalia, Pundrak, Puria, Saggi, Sahnam, Sair, Sajjan, Sakhla, Salaria/Salariya, Sandoonia, Sangar, Sangowalia, Saroha, Satmukhiye, Satrawla, Satrawli, Satrole, Savadia, Sehgal, Shahi, Sinh, Sona, Sooji, Sukhayee, Tabachare, Tak, Tamber, Tandoowal, Taraal, Tarotia, Tatla, Tatra, Tatri, Thind, Tikoria, Togar, Tondwall, Tonk/Tank, Toor, Tuseed, Ughra, Vaid, Vim, Virdee.

 Source : http://sainisamaj.co.in